Geachte bestuursleden van alle biljartverenigingen in het district Veen en Rijnstreek….

Zoals de kop al aangeeft, hierbij een noodkreet van de arbitersvereniging van de Veen en Rijnstreek…

Nadat wij afgelopen week onze jaarlijkse ledenvergadering hadden gehad zijn wij tot de pijnlijke conclusie gekomen dat wij momenteel een onderbezetting beginnen te krijgen in ons arbiterskorps.

Redenen zijn er in overvloed, we kunnen ze allemaal op gaan noemen maar daar schieten we niets mee op en dat doet er op dit moment niet meer toe, het punt is dat we hard op zoek zijn naar de biljarters onder ons die het ook wel leuk vinden om te arbitreren aan tafel, dus mensen die het belangrijk vinden dat we onze partijen op een goede manier tot het einde kunnen brengen zonder dat er discussie kan zijn of het allemaal goed gegaan is…

Wij vragen dan ook met smart aan jullie als bestuur om eens in de vereniging rond te gaan vragen of er mensen te vinden zijn die zich op willen geven tot clubarbiter (1*) en zodoende ons korps in de breedte verstevigt en wij in ieder geval onze eigen districtsfinales  kunnen blijven voorzien van voldoende arbiters per dagdeel.

Deze opleiding zal al met al een avond of 6 in beslag nemen met opvolgend een examen op een zaterdag. Er wordt les gegeven in het arbitreren van de spelsoorten libre, bandstoten en driebanden. Niets geen kader, ankerkader of driebanden groot, gewoon de standaard spelsoorten waar we allemaal wel eens mee te maken hebben. Het doel van deze cursus is dat de arbiter weet waar en hoe hij moet staan aan de tafel om ervoor te zorgen dat de desbetreffende spelers geen last van ons hebben maar dat ze er wel van uit kunnen gaan dat alles wat aan tafel gebeurt op een eerlijke manier wordt afgedaan.

Op dit moment wordt het al krap zat om alle finales te bemannen, maar we doen uiteraard ons uiterste best om overal met voldoende arbiters aanwezig te zijn, maar hoe lang we dit nog vol gaan houden kunnen we niet zeggen,  aangezien we ouder worden en mensen ons ontvallen. Indien de bezetting ondermaats wordt dan zullen wij als korps ook moeten gaan selecteren welke finales nog wel worden bemand en welke niet, maar het liefst willen we niet tot deze radicale beslissing komen, omdat we er juist in ons hele gewest zo goed opstaan als korps. We hebben allemaal wel eens buiten de grenzen gekeken en hebben misschien wel geconcludeerd dat het daar allemaal niet zo goed geregeld is als bij ons in het district, maar als wij niet gaan uitbreiden dan zijn we bang dat ook wij op een ander niveau uit zullen gaan komen.

Het mooiste zou zijn als we in ieder geval binnen elke vereniging van ons district wat arbiters zouden hebben zodat ook elke vereniging zijn steentje hieraan bijdraagt, dus kom op met z’n allen en laten we er voor zorgen dat ons korps behouden zal blijven, het is toch naast biljarten het leukste om te doen, je komt ook nog eens ergens en je bent altijd op de eerste rij aanwezig tijdens de finales…..

2Shares